• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

มอบโลห์เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

17012562m02

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
มอบโลห์เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
ให้แก่ นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำนวน 3 รายการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต