• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

มอบโลห์เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

17012562m02

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
มอบโลห์เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
ให้แก่ นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำนวน 3 รายการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต