• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

วันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

17012562m03

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมกิจกรรม วันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ในพุธที่ 16 มกราคม 2562
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส.แบค)