• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

วันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

17012562m03

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมกิจกรรม วันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ในพุธที่ 16 มกราคม 2562
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส.แบค)