• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

วันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

17012562m03

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมกิจกรรม วันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ในพุธที่ 16 มกราคม 2562
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส.แบค)