• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

"เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 11"

28012562m01

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมมือกับ จังหวัดภูเก็ตในการจัดงาน
"เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 11" อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์
ในวันที่ 27-31 มกราคม 2562
ณ เวทีกลางสะพานหิน