• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

"เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 11"

28012562m01

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมมือกับ จังหวัดภูเก็ตในการจัดงาน
"เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 11" อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์
ในวันที่ 27-31 มกราคม 2562
ณ เวทีกลางสะพานหิน