• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่งห่อ" ครั้งที่ 2

2911256201

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่งห่อ" ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 29 -30 มกราคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต