• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

โครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่งห่อ" ครั้งที่ 2

2911256201

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่งห่อ" ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 29 -30 มกราคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต