• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

โครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่งห่อ" ครั้งที่ 2

2911256201

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการเปิดโลกสัมมาชีพ "คนต่งห่อ" ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 29 -30 มกราคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต