• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

โครงการโปรแกรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ

timeline5262

คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมโครงการโปรแกรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ
จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส