• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โครงการโปรแกรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ

timeline5262

คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมโครงการโปรแกรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ
จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส