• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ระดับ ปวช.3)

timeline 20190225 122210

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ระดับ ปวช.3)
สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเจ้าฟ้า
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562