• 1.jpg
  • 5-2-63_2.jpg

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 S  96788487

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.

มาร่วมกับเรา อาชีวะฝีมือชน เพื่อสร้างชาติด้วยการไปเลือกตั้ง