• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

po01 Small

po02 Small

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

 กิจกรรมฟื้นฟู และพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดภูเก็ต

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณคลองบางใหญ่ อาคารยิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง