• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้ฯ ปีการศึกษา2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา2562

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครได้ที่ห้องวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562  

T004

T005

T001  T002

T003