• 0001.jpg
  • banner.jpg
  • banner02.jpg

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประชมผปกครอง162 ๑๙๐๖๐๔ 0220

ประชมผปกครอง162 ๑๙๐๖๐๔ 0368 Small

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา

ระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2,ปวช.3 และ ปวส.1,ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต