• 0001.jpg
  • banner.jpg
  • banner02.jpg

FIX IT CENTER @Limelight Avenue

62272135 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER ครั้งที่ 1
ณ ศูนย์การค้าไลมไลน์อเวนิว Limelight Avenue ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562