• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

S  54427653 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพาน