• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

โครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ครั้งที่ 2

fixit2 Small

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดโครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ณ บริเวณโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 16.30 น.