• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

2

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)