• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์

com Small 

ด้วยแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

จัดโครงการ "โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์" ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 635,636 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษษภูเก็ต