• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

IMG 2913 Small

ดร.ประจวบ  แก้วเขียว  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
พร้อมผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล  ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดภูเก็ต 
วันพุธที่ 7 สิงหาคม  2562