• 1.jpg
  • 5-2-63_2.jpg

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

 14086202

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาสากลางจังหวัดภูเก็ต