• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

พิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1486201

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต