• 21-11-62.jpg

รับรางวัลการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2562

S  62717962 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ประเภทชาย ประจำปี 2562

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงยิมนีเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง