• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

 01 Small

02 Small

03 Small

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ การจัดการสำนักงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก
และการโรงแรม สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องวิชาการ อาคารนริศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สนใจติดต่อสอบถาม : 076-214818 ต่อ 512 , 089-6452174