• 0107256301.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

โครงการบูรณาการวิชาชีพ รายวิชาการสอบบัญชี

S  3612679

ด้วยนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี จัดโครงการบูรณาการวิชาชีพ รายวิชาการสอบบัญชี "เรื่องการสอบบัญชี"

โดยมีนายกฤตพัส บุญสิริ ผู้จัดการบริษัท เอส.เอ็น.บี การบัญชีจำกัด เป็นวิทยากร

ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 12.00 - 14.00 น.

ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต