• banner.jpg
  • banner02.jpg
  • bannerit.jpg

บันทึกเทปรายการ ยกโขยง ยกขยี้ ตีสี่.40

72594453

นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
นำคณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมทำอาหาร
บันทึกเทปรายการ "ยกโขยง ยกขยี้ ตีสี่.40"
วันที่ 10 ตุลาคม  2562 ณ ตลาดกราภูงา เทศบาลเมืองพังงา จ.พังงา