• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

 

 2 3

งานวิจัยฯจัดประชุมปรึกษาหารือการจัดทำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562

ณ ห้อประชุมไตรตรัง อาคารรัษฎา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต