• 0107256301.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

การแถลงข่าว งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562

DSC03118 Custom DSC03109 Custom

DSC03149 Custom DSC03162 Custom

การแถลงข่าว
งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562
ในวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต