• 0307256304.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุน โครงการธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

1

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
รับมอบเงินสนับสนุนโครงการธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จากตัวแทนธนาคารออมสิน สาขาพูนผล
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต