• 06-12-62.jpg

ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุน โครงการธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

1

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
รับมอบเงินสนับสนุนโครงการธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จากตัวแทนธนาคารออมสิน สาขาพูนผล
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต