• 0307256304.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

พิธีรับมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 18 (V-GO_XVIII)

 

4

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
รับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 18
ประเภทครู-อาจารย์ รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายปริวัฒน์ ชะลารัตน์
ส่วนทีมนักนักเรียนประเภททีมชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และประเภททีมผสม ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้จัดขึ้นโดย สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จัดการแข่งขัน กีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 18 (V-GO_XVIII)
โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ในวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562