• Untitled-1.jpg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีใหม่บ้านพักผู้อำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีใหม่บ้านพักผู้อำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562