• 23-12-62.png

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางน้ำสเตนเลส หลังคาลานอาชีวะสมันพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางน้ำสเตนเลส หลังคาลานอาชีวะสมันพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562