• 23-12-62.png

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและทาสีใหม่ ชั้น 4 อาคารนริศร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและทาสีใหม่ ชั้น 4 อาคารนริศร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562