• 0001.jpg
  • 00000000000000000000000000000000001.jpg
  • 00000000000001.jpg
  • banner.jpg
  • banner02.jpg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำ ของงานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำ ของงานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562