• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

โครงการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

kota2019122

kota20191221

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
มอบตัว และยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ประเภทพิเศษ (โควต้า)
ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต