• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

โครงการถนนเด็กเดิน" ครั้งที่ ๘ ณ สวนศรีภูวนาถ

S  12230661

S  73179161

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ร่วมส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันการประกอบอาหาร (Vichit Master Chef ๒๐๑๙)
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า การแข่งขันทำโอวต้าว ใน "โครงการถนนเด็กเดิน"
ครั้งที่ ๘ ณ สวนศรีภูวนาถ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ควบคุมทีมโดย ครูแผนกอาหารและโภชนาการ