• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

งานสังสรรค์ปีใหม่ 2563 บุคลากร วอศ.ภูเก็ต

S  73236529

วิทยาลัยอาชีวศึกษษภูเก็ต จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ 2563 บุคลากร วอศ.ภูเก็ต
ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2563  ณ ครัวเพชรภูมิ บีชไซต์ เกาะสิเหร่