• 23-12-62.png

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ แก่ นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับอันตรายของบุรี่ไฟฟ้า

191226 0005

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ แก่ นักเรียน นักศึกษา

"เกี่ยวกับอันตรายของบุรี่ไฟฟ้า"

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
ณ ลานอาชีวสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต