• mom012563.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา"

 

191226 0002

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

"รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา"

ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ พ.ศ. 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
ณ ลานอาชีวสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต