• 0107256301.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดสอนหลักสูตร Premium ปีการศึกษา 2563


81756976 1607794849361036 1308530587807514624 n

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดสอนหลักสูตร Premium ปีการศึกษา 2563
ระดับ ปวส. สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาธุรกิจการบิน
วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต