• 23-12-62.png

มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้คุณวิจิตร ณ ระนอง


060163

นายวิทยา เกตุชู คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
มอบของขวัญปีใหม่ 2563 ให้คุณวิจิตร ณ ระนอง
ผู้บริจาคที่ดินสร้างอารคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ โรงแรม The Slate จ.ภูเก็ต