• 0107256301.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

พิธีเปิด“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562

09012001 Small

นายวิทยา  เกตุชู  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วม พิธีเปิด“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง