• 23-12-62.png

พิธีเปิด“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562

09012001 Small

นายวิทยา  เกตุชู  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วม พิธีเปิด“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง