• 0107256301.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตาคนดี) ประจำปีการศึกษา 2563

logo

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตาคนดี) ประจำปีการศึกษา 2563

Download :: เอกสารประกอบการสมัคร