• 23-12-62.png

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตาคนดี) ประจำปีการศึกษา 2563

logo

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ (โควตาคนดี) ประจำปีการศึกษา 2563

Download :: เอกสารประกอบการสมัคร