• Untitled-1.jpg
  • Untitled-12.jpg

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รายเดือน (จำนวน 1 อัตรา)

ดาวน์โหลด :: รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รายเดือน (เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา)