• 0307256304.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

าระพิเศษ สำหรับคนพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


83085969 1763797943754673 2898279961821446144 n

วาระพิเศษ สำหรับคนพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดเลี้ยงอาหารว่าง นักเรียนนักศึกษาคุณครูและบุคลากร กับ 17 รายการระดับชาติ ตัวแทนภาคใต้
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต วันที่ 27 มกราคม 2563
เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณค่าของนักเรียนนักศึกษาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต
ไปได้การบริหารตามรูปแบบ R- Phuket Model
ในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต