• 0307256304.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

โครงการจิตอาสาร่วมรณรงค์ป้องกัน โควิด-19

 

0400304 0087 Small

04200304 0102 Small

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา
ร่วมโครงการ "วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จิตอาสาร่วมรณรงค์ป้องกัน โควิด-19"
  ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์
โดยร่วมทำความสะอาดสถานที่ภายในวิทยาลัยฯ บ้านพักครู
และแจกแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ไปยังห้องทำงานภายในวิทยาลัยฯ