• Untitled-1.jpg

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส. ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับปวช. ปวส. ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อสอบถาม : โทร 076-214818 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานทะเบียน : 076-214818  ต่อ 112

แนะนำสาขาวิชา >>คลิก<<

3 Small

4 Small

5 Small