• 0001.jpg
  • 00000000000000000000000000000000001.jpg
  • 00000000000001.jpg
  • banner.jpg
  • banner02.jpg

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2563

25036301 Medium