• 0001.jpg
  • banner.jpg
  • banner02.jpg

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนรายเดือน (จำนวน 3 ตำแหน่ง)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอนรายเดือน (จำนวน 3 ตำแหน่ง)

ประกอบด้วย 1. ครูสาขาวิชาการท่องเที่ยว   2. ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ (ครูจีน)  3. ครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร และรายละเอียดการสมัคร  >> เอกสารดาวน์โหลด