• 0001.jpg
  • banner.jpg
  • banner02.jpg

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รายเดือน จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลด :: รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รายเดือน จำนวน 2 อัตรา

                   - เจ้าหน้าที่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
                   - เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน