• banner.jpg
  • banner02.jpg
  • bannerit.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นเจ้าภาพสถานที่ในพิธีถวายพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

S  79257605

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นเจ้าภาพสถานที่ในพิธีถวายพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ เป็นประธานในพิธี  ในวันที่ 25 เมษายน 2563  ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต