• banner.jpg
  • banner02.jpg
  • bannerit.jpg

ครูจารึก ศรีนาค หัวหน้างานกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำนายนิรุจน์ รอเเม นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการโรงเเรม ร่วมคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์เเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

91562

ครูจารึก ศรีนาค หัวหน้างานกิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
นำนายนิรุจน์  รอเเม  นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการโรงเเรม
ร่วมคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์เเห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต