• 0001.jpg
  • banner.jpg
  • banner02.jpg

ประกาศ เรื่อง กำหนดรายการอาหารเพื่อตรวจคุณสมบัติในการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง กำหนดรายการอาหารเพื่อตรวจคุณสมบัติในการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มภายในโรงอาหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2563

 000363