• 0001.jpg
  • banner.jpg
  • banner02.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ยินดีต้อนรับ นายเธียรไชย วิสุทธิ์นรเศรษฐ์ ซึ่งย้ายมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 

รบรองฯเธยรไชย63 ๒๐๐๕๑๔ 0003 Medium

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ยินดีต้อนรับ นายเธียรไชย  วิสุทธิ์นรเศรษฐ์
ซึ่งย้ายมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ในวัน พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องสะพานหิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต